Inzamelen voedselbank

Zowel 's morgens als 's avonds voor de kerkdiensten kunt u ons helpen de voedselbank te steunen met levensmiddelen. Zij zijn echt blij met wat wij geven. Het volgende is gewenst:

(info volgt nog)

We hopen dat u weer even gul wilt geven als altijd en alvast hartelijk dank namens de voedselbank!

 

 

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 uur
Aanvang 2e dienst, zie de agenda

Dagelijks Woord
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Johannes 3:16

Agenda
22 jun Tuinfair tbv het kerkgebouw
23 jun Voorbereiding Heilig Avondmaal
23 jun Avonddienst om 18:00
25 jun Uitzenddienst Carolien Geluk
30 jun Bediening Heilig Avondmaal
2 jul Papiercontainer

Inloggen