Contact  |  Route  |  Links

Uitzenddienst Carolien Geluk

25 juni 2019 -

Carolien Geluk wordt vanuit onze gemeente uitgezonden naar Albanië. Ds. J.J. van Eckeveld leidt als emerituspredikant de dienst en Ds. W. Harinck zal de uitzending verrichten.

Carolien bereidt zich de komende tijd voor op het zendingswerk. Dit zal onder andere een toerusting tot kinder- jeugd- en vrouwenwerker zijn en een aantal maanden taal- en cultuur studie.

Carolien zal zich bijzonder gesteund weten en voelen als we als hele gemeente bij haar uitzending aanwezig zijn en na de dienst is er gelegenheid om afscheid van haar te nemen, zij hoopt de volgende dag, op 26 juni naar Albanië te vertrekken. Iedereen van harte welkom! 

Aanvang is 19.30 uur.

Leden kunnen meeluisteren met de kerktelefoon.

Hartelijke groet, de thuisfront- en zendingscommissie


Terug naar de agenda

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 uur
Aanvang 2e dienst, zie de agenda

Dagelijks Woord
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Johannes 3:16

Agenda
22 jun Tuinfair tbv het kerkgebouw
23 jun Voorbereiding Heilig Avondmaal
23 jun Avonddienst om 18:00
25 jun Uitzenddienst Carolien Geluk
30 jun Bediening Heilig Avondmaal
2 jul Papiercontainer

Inloggen