Contact  |  Route  |  Links

2e Pinksterdag Openbare belijdenis van het geloof.

10 juni 2019 -

De dienst begint om 10:00. Ds. J.J. van Eckeveld hoopt voor te gaan.

Na afloop van de dienst is er voor gemeente- en familieleden in de hal van de kerk gelegenheid om deze jongeren een hand te schudden en Gods zegen toe te wensen. Er zal dan ook koffie en thee worden geschonken.

Welkom!


Terug naar de agenda

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 uur
Aanvang 2e dienst, zie de agenda

Dagelijks Woord
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Johannes 3:16

Agenda
22 jun Tuinfair tbv het kerkgebouw
23 jun Voorbereiding Heilig Avondmaal
23 jun Avonddienst om 18:00
25 jun Uitzenddienst Carolien Geluk
30 jun Bediening Heilig Avondmaal
2 jul Papiercontainer

Inloggen