Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt; en dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben.
1 Thessalonicensen 4:10b,11

Agenda
5 dec Papiercontainer
6 dec Papiercontainer
13 dec Bijbellezing
16 dec Kerstzangavond
16 dec Kerstmaaltijd
25 dec 1e Kerstdag

Inloggen