Rehobôthkerk, Gereformeerde Gemeente Zeist


Het Kerkgebouw

Het kerkgebouw, de Rehobôthkerk, is ontworpen door architect ir. T. van Hoogevest. Bij het ontwerpen van de kerk is uitgegaan van een aantal eisen waaraan moest worden voldaan. Naast de stedenbouwk...   Lees verder >>


Het Orgel

Het orgel is in 1972 gebouwd door fa. Pels en Van Leeuwen. De orgelkas is gemaakt van natuurgedroogd sipo-mahoniehout. Het orgel heeft 25 stemmen verdeeld over twee manualen en het pedaal. De m... Lees verder >>


Het Kerkzegel

Dit kerkzegel dateert van 10 oktober 1987. Het gebruik ervan heeft als doel om de echtheid van papieren en digitale kerkelijke documenten te waarmerken. In het kerkzegel van onze gemeente zijn de na ... Lees verder >>


 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
Kolossensen 3:1

Agenda
4 mei Eenmalige tijdswijziging avonddienst
6 mei Papiercontainer
7 mei Papiercontainer
10 mei Actiedag
29 mei Hemelvaartsdag
3 jun Papiercontainer

Inloggen