Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten, de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen.
Psalm 85:11

Agenda
4 sept Papiercontainer
5 sept Papiercontainer
2 okt Papiercontainer
3 okt Papiercontainer
7 nov Dankdag
7 nov Inzameling voedselbank

Inloggen